Jo vetëm kolaudimi.| Ndryshon sistemi i siguracionit të makinave, shqiptarët...

Sigurimi i automjeteve në Shqipëri mund të bëhet me sistemin "bonus malus".

Por çfarë do të thotë kjo? 
Për ta thënë më thjeshtë: drejtuesit e mjeteve që kanë bërë më shumë aksidente do të duhet që të paguajnë tarifë me të larte për sigurimin e mjeteve të tyre, ndërsa ata që kanë bërë më pak aksidente do të paguajnë më pak. 

Duke shpërblyer më kosto më të lartë për shoferët e papërgjegjshëm do të ulet edhe numri i aksidenteve në vend.